سرور مجازی (VPS) - ایران

IRVPS-1
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  1 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  40 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  100 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  990،000 ریال
IRVPS-2
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  2 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  100 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  300 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  1،390،000 ریال
IRVPS-3
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  3 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  130 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  400 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  1،490،000 ریال
IRVPS-4
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  4 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  160 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  500 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  1،790،000 ریال
IRVPS-5
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  5 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  200 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  600 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  1،990،000 ریال
IRVPS-6
 • CPU (پردازنده)
  4 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  4 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  50 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  600 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  2،990،000 ریال
IRVPS-7
 • CPU (پردازنده)
  4 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  16 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS/SATA
 • فضا
  120 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  600 گیگابایت
 • تعداد IP
  یک عدد
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • پشتیبانی
  سطح یک
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
 • هزینه راه اندازی
  500،000 ریال
 • هزینه ماهیانه
  6،990،000 ریال