سرور مجازی (VPS) - ایران

IRVPS-2
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  2 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  40 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  300 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
IRVPS-3
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  4 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  60 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  400 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
IRVPS-4
 • CPU (پردازنده)
  2 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  6 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  80 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  500 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
IRVPS-5
 • CPU (پردازنده)
  4 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  8 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  100 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  600 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
IRVPS-6
 • CPU (پردازنده)
  4 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  12 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  120 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  800 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
IRVPS-7
 • CPU (پردازنده)
  4 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  16 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  140 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  1000 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری
IRVPS-8
 • CPU (پردازنده)
  8 هسته
 • RAM (حافظه موقت)
  24 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک
  SAS - HW RAID 5
 • فضا
  200 گیگابایت
 • پهنای باند
  10 مگابیت
 • ترافیک ماهیانه
  1000 گیگابایت
 • سیستم عامل
  لینوکس/ویندوز
 • مدت تحویل
  1 تا 3 روز کاری