هاست لینوکس SSD - اروپا

میزبانی وب سایت شما در سرورهای قدرتمند با هاردهای پر سرعت (SSD)

LEUP-2
 • 500 مگابایت
  فضای هاست
 • 20 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری
LEUP-3
 • 1 گیگابایت
  فضای هاست
 • 30 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری
LEUP-4
 • 2 گیگابایت
  فضای هاست
 • 40 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری
LEUP-5
 • 3 گیگابایت
  فضای هاست
 • 80 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری
LEUP-6
 • 5 گیگابایت
  فضای هاست
 • 120 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری
LEUP-7
 • 10 گیگابایت
  فضای هاست
 • 300 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری
LEUP-8
 • 20 گیگابایت
  فضای هاست
 • 300 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • به صورت روزانه
  بکاپ گیری