سرور مجازی (VPS) - ایران

IRVPS-2
 • 2 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 2 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 40 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 300 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
IRVPS-3
 • 2 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 4 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 60 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 400 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
IRVPS-4
 • 2 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 6 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 80 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 500 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
IRVPS-5
 • 4 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 8 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 100 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 600 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
IRVPS-6
 • 4 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 12 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 120 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 800 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
IRVPS-7
 • 4 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 16 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 140 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 1000 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
IRVPS-8
 • 8 هسته
  CPU (پردازنده)
 • 24 گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • SAS - HW RAID 5
  نوع هارد دیسک
 • 200 گیگابایت
  فضا
 • 10 مگابیت
  پهنای باند
 • 1000 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • لینوکس/ویندوز
  سیستم عامل
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل