سرور اختصاصی ایران

البرز 641
 • 2x Intel(R) Xeon(R) E5-2650
  CPU (پردازنده)
 • 64 GB
  RAM (حافظه موقت)
 • 800GB SAS
  هارد دیسک
 • 5
  تعداد رید هارد
 • 3 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • انتخابی
  سیستم عامل
 • سطح یک
  پشتیبانی
 • پارس آنلاین
  دیتا سنتر
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
 • 3،000،000 ریال
  هزینه راه اندازی
 • 38,000,000 ریال
  هزینه ماهیانه
سرور اختصاصی ایران - IRS64-2640
 • 2x Xeon E5 2640/2630
  CPU (پردازنده)
 • 64گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • 1TB NVME + 2x 146GB SAS GB
  هارد دیسک
 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • انتخابی
  سیستم عامل
 • سطح یک
  پشتیبانی
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
 • 3،000،000 ریال
  هزینه راه اندازی
 • 34،990،000 ریال
  هزینه ماهیانه
سرور اختصاصی ایران - IRS64-2660

٪۱۰ تخفیف سالیانه

 • 2660 x 2
  CPU (پردازنده)
 • 64گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • 2*1TB SSD
  هارد دیسک
 • نامحدود (مصرف منصفانه)
  ترافیک ماهیانه
 • 1 گیگابایت
  پورت اتصال
 • انتخابی
  سیستم عامل
 • سطح یک
  پشتیبانی
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
 • 5،000،000 ریال
  هزینه راه اندازی
 • 47،000،000 ریال
  هزینه ماهیانه
سرور اختصاصی ایران - IRS64-2670

٪۱۰ تخفیف سالیانه 38,880 هزار تــومــان سالیانه

 • 2670 x 2
  CPU (پردازنده)
 • 64گیگابایت
  RAM (حافظه موقت)
 • 200GB SSD
  هارد دیسک
 • 3 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • 1 گیگابایت
  پورت اتصال
 • انتخابی
  سیستم عامل
 • سطح یک
  پشتیبانی
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
 • 3،500،000 ریال
  هزینه راه اندازی
 • 36،000،000 ریال
  هزینه ماهیانه