سرور مجازی (VPS) - اروپا - SSD

توجه: سرورهای مجازی دارای گارانتی بازگشت وجه نبوده و پس از تحویل هیچ هزینه ای عودت نخواهد شد. لطفا قبل از خرید از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

SSD-CX01
 • 1 هسته
  CPU
 • 1 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CX11
 • 1 هسته
  CPU
 • 2 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CPX11
 • 2 هسته
  CPU
 • 2 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 40 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CX21
 • 2 هسته
  CPU
 • 4 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 40 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CPX21
 • 3 هسته
  CPU
 • 4 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 80 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CX31
 • 2 هسته
  CPU
 • 8 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 80 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CPX31
 • 4 هسته
  CPU
 • 8 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 120 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CX41
 • 4 هسته
  CPU
 • 16 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 120 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
SSD-CPX41
 • 8 هسته
  CPU
 • 16 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 240 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل