پشتیبانی سرور اختصاصی
 • Product 1

  RPPS-S1

  • امنیت در شبکه   مانیتورینگ دائمی سرور
   فقط ping و پورت 80


   مانیتورینگ دائمی شبکه   بررسی منابع سرور   Reboot   نصب مجدد   بررسی گزارشات سرور   بررسی امنیتی سرور   پشتیبان گیری از اطلاعات   بروزرسانی سیستم عامل   مدیریت Firewall   مدیریت Anti Virus   نصب کنترل پنل   نصب نرم افزارها   بروزرسانی نرم افزارها   پشتیبانی در 365 روز سال   تعویض سخت افزار معیوب   بهینه سازی وب سرور   بهینه سازی بانک اطلاعاتی   مجازی سازی


  رایگان!
  سفارش دهید
 • Product 2

  RPPS-S2

  • امنیت در شبکه   مانیتورینگ دائمی سرور
   فقط ping و پورت 80


   مانیتورینگ دائمی شبکه   بررسی منابع سرور   Reboot   نصب مجدد   بررسی گزارشات سرور   بررسی امنیتی سرور   پشتیبان گیری از اطلاعات   بروزرسانی سیستم عامل   مدیریت Firewall   مدیریت Anti Virus   نصب کنترل پنل   نصب نرم افزارها   بروزرسانی نرم افزارها   پشتیبانی در 365 روز سال   تعویض سخت افزار معیوب   بهینه سازی وب سرور   بهینه سازی بانک اطلاعاتی   مجازی سازی


  فقط
  5,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  RPPS-S3

  • امنیت در شبکه   مانیتورینگ دائمی سرور
   فقط ping و پورت 80


   مانیتورینگ دائمی شبکه   بررسی منابع سرور   Reboot   نصب مجدد   بررسی گزارشات سرور   بررسی امنیتی سرور   پشتیبان گیری از اطلاعات   بروزرسانی سیستم عامل   مدیریت Firewall   مدیریت Anti Virus   نصب کنترل پنل   نصب نرم افزارها   بروزرسانی نرم افزارها   پشتیبانی در 365 روز سال   تعویض سخت افزار معیوب   بهینه سازی وب سرور   بهینه سازی بانک اطلاعاتی   مجازی سازی


  فقط
  15,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  RPPS-S4

  • امنیت در شبکه   مانیتورینگ دائمی سرور
   فقط ping و پورت 80


   مانیتورینگ دائمی شبکه   بررسی منابع سرور   Reboot   نصب مجدد   بررسی گزارشات سرور   بررسی امنیتی سرور   پشتیبان گیری از اطلاعات   بروزرسانی سیستم عامل   مدیریت Firewall   مدیریت Anti Virus   نصب کنترل پنل   نصب نرم افزارها   بروزرسانی نرم افزارها   پشتیبانی در 365 روز سال   تعویض سخت افزار معیوب   بهینه سازی وب سرور   بهینه سازی بانک اطلاعاتی   مجازی سازی


  فقط
  40,000,000/mo
  سفارش دهید