پشتیبانی سایت
 • Product 1

  RPPS - A

  • بروزرسانی هسته سیستم   بروزرسانی ماژول ها   مهاجرت به نسخه بالاتر   نصب افزونه   خطاهای برنامه نویسی   خطاهای کاربری از سمت اپراتور سایت
   تا 3 ساعت


   تغییرات رمزهای عبور   ویرایش ایمیل ها   پاسخگویی از طریق تیکت   مشکلات هاست و دامنه   پشتیبان گیری
   ماهانه


   مانیتورینگ امنیتی   بازیابی اطلاعات سایت   پشتیبان گیری محلی   پیگیری مشکلات درگاه‌   پیگیری نماد الکترونیک   پیگیری تمدید ساماندهی   آموزش پرسنل
   فیلم و PDF


   پاسخگویی در ساعات اداری   پاسخگویی در ساعات غیر اداری   حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی
   8 ساعت


   حداکثر زمان پاسخگویی موارد متوسط
   3 روز کاری


   پاسخگویی موارد خاص
   اعلام زمان


   تغییرات قالب   ورود اطلاعات جدید   ویرایش اطلاعات   مشاوره بهینه سازی سئو   مشاوره UI و UX   بهینه سازی سرعت   اتصال به گوگل سرچ کنسول   اتصال به گوگل آنالیتیکس   اتصال به تگ منیجیر   اسکما

  فقط
  40,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  RPPS - B

  • بروزرسانی هسته سیستم   بروزرسانی ماژول ها   مهاجرت به نسخه بالاتر   نصب افزونه   خطاهای برنامه نویسی   خطاهای کاربری از سمت اپراتور سایت
   تا 6 ساعت


   تغییرات رمزهای عبور   ویرایش ایمیل ها   پاسخگویی از طریق تیکت   مشکلات هاست و دامنه   پشتیبان گیری
   ماهانه


   مانیتورینگ امنیتی   بازیابی اطلاعات سایت   پشتیبان گیری محلی   پیگیری مشکلات درگاه‌   پیگیری نماد الکترونیک   پیگیری تمدید ساماندهی   آموزش پرسنل
   فیلم و PDF


   پاسخگویی در ساعات اداری   پاسخگویی در ساعات غیر اداری   حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی
   8 ساعت


   حداکثر زمان پاسخگویی موارد متوسط
   2 روز کاری


   پاسخگویی موارد خاص
   اعلام زمان


   تغییرات قالب
   تا 2 ساعت


   ورود اطلاعات جدید
   4 محتوا


   ویرایش اطلاعات
   4 محتوا


   مشاوره بهینه سازی سئو   مشاوره UI و UX   بهینه سازی سرعت   اتصال به گوگل سرچ کنسول   اتصال به گوگل آنالیتیکس   اتصال به تگ منیجیر   اسکما

  فقط
  80,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  RPPS - C

  • بروزرسانی هسته سیستم   بروزرسانی ماژول ها   مهاجرت به نسخه بالاتر   نصب افزونه   خطاهای برنامه نویسی   خطاهای کاربری از سمت اپراتور سایت
   تا 12 ساعت


   تغییرات رمزهای عبور   ویرایش ایمیل ها   پاسخگویی از طریق تیکت   مشکلات هاست و دامنه   پشتیبان گیری
   هفتگی


   مانیتورینگ امنیتی   بازیابی اطلاعات سایت   پشتیبان گیری محلی   پیگیری مشکلات درگاه‌   پیگیری نماد الکترونیک   پیگیری تمدید ساماندهی   آموزش پرسنل
   فیلم و PDF


   پاسخگویی در ساعات اداری   پاسخگویی در ساعات غیر اداری   حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی
   4 ساعت


   حداکثر زمان پاسخگویی موارد متوسط
   2 روز کاری


   پاسخگویی موارد خاص
   اعلام زمان


   تغییرات قالب
   تا 4 ساعت


   ورود اطلاعات جدید
   8 محتوا


   ویرایش اطلاعات
   8 محتوا


   مشاوره بهینه سازی سئو   مشاوره UI و UX
   تا 1 ساعت


   بهینه سازی سرعت   اتصال به گوگل سرچ کنسول   اتصال به گوگل آنالیتیکس   اتصال به تگ منیجیر   اسکما

  فقط
  150,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  RPPS - D

  • بروزرسانی هسته سیستم   بروزرسانی ماژول ها   مهاجرت به نسخه بالاتر   نصب افزونه   خطاهای برنامه نویسی   خطاهای کاربری از سمت اپراتور سایت
   تا 24 ساعت


   تغییرات رمزهای عبور   ویرایش ایمیل ها   پاسخگویی از طریق تیکت   مشکلات هاست و دامنه   پشتیبان گیری
   هفتگی


   مانیتورینگ امنیتی   بازیابی اطلاعات سایت   پشتیبان گیری محلی   پیگیری مشکلات درگاه‌   پیگیری نماد الکترونیک   پیگیری تمدید ساماندهی   آموزش پرسنل
   تا 2 ساعت آنلاین


   پاسخگویی در ساعات اداری   پاسخگویی در ساعات غیر اداری   حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی
   4 ساعت


   حداکثر زمان پاسخگویی موارد متوسط
   1 روز کاری


   پاسخگویی موارد خاص
   اعلام زمان


   تغییرات قالب
   تا 6 ساعت


   ورود اطلاعات جدید
   16 محتوا


   ویرایش اطلاعات
   16 محتوا


   مشاوره بهینه سازی سئو
   تا 1 ساعت


   مشاوره UI و UX
   تا 2 ساعت


   بهینه سازی سرعت   اتصال به گوگل سرچ کنسول   اتصال به گوگل آنالیتیکس   اتصال به تگ منیجیر   اسکما

  فقط
  300,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  RPPS - E

  • بروزرسانی هسته سیستم   بروزرسانی ماژول ها   مهاجرت به نسخه بالاتر   نصب افزونه   خطاهای برنامه نویسی   خطاهای کاربری از سمت اپراتور سایت
   تا 48 ساعت


   تغییرات رمزهای عبور   ویرایش ایمیل ها   پاسخگویی از طریق تیکت   مشکلات هاست و دامنه   پشتیبان گیری
   روزانه


   مانیتورینگ امنیتی   بازیابی اطلاعات سایت   پشتیبان گیری محلی   پیگیری مشکلات درگاه‌   پیگیری نماد الکترونیک   پیگیری تمدید ساماندهی   آموزش پرسنل
   تا 2 ساعت آنلاین


   پاسخگویی در ساعات اداری   پاسخگویی در ساعات غیر اداری   حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی
   2 ساعت


   حداکثر زمان پاسخگویی موارد متوسط
   1 روز کاری


   پاسخگویی موارد خاص
   اعلام زمان


   تغییرات قالب
   تا 12 ساعت


   ورود اطلاعات جدید
   32 محتوا


   ویرایش اطلاعات
   32 محتوا


   مشاوره بهینه سازی سئو
   تا 2 ساعت


   مشاوره UI و UX
   تا 3 ساعت


   بهینه سازی سرعت   اتصال به گوگل سرچ کنسول   اتصال به گوگل آنالیتیکس   اتصال به تگ منیجیر   اسکما

  فقط
  600,000,000/yr
  سفارش دهید