سرور مجازی (VPS) - خارج - NVMe

توجه: سرورهای مجازی دارای گارانتی بازگشت وجه نبوده و پس از تحویل هیچ هزینه ای عودت نخواهد شد. لطفا قبل از خرید از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

NVMe-CX11
 • 1 هسته
  CPU
 • 2 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CPX11
 • 2 هسته
  CPU
 • 2 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 40 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند، آمریکا
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CX21
 • 2 هسته
  CPU
 • 4 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 40 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CPX21
 • 3 هسته
  CPU
 • 4 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 80 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند، آمریکا
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CX31
 • 2 هسته
  CPU
 • 8 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 80 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CPX31
 • 4 هسته
  CPU
 • 8 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 160 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند، آمریکا
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CX41
 • 4 هسته
  CPU
 • 16 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 160 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CPX41
 • 8هسته
  CPU
 • 16 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 240 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند، آمریکا
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CX51
 • 8 هسته
  CPU
 • 32 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 240 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل
NVMe-CPX51
 • 16هسته
  CPU
 • 32 گیگابایت
  RAM
 • SSD
  نوع هارد دیسک
 • 360 گیگابایت
  فضا
 • 20 ترابایت
  ترافیک ماهیانه
 • آلمان، فنلاند، آمریکا
  موقعیت سرور
 • 1 تا 3 روز کاری
  مدت تحویل