فضای پشتیبان (بکاپ) - ایران

IRBACK-1
 • 50 گیگابایت
  فضا
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • ندارد
  پشتیبان گیری
 • Raid 10
  رید هارد دیسک ها
 • پورت ۱ گیگابیت
  پهنای باند
 • ایران
  محل سرور
IRBACK-2
 • 200 گیگابایت
  فضا
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • ندارد
  پشتیبان گیری
 • Raid 10
  رید هارد دیسک ها
 • پورت ۱ گیگابیت
  پهنای باند
 • ایران
  محل سرور
IRBACK-3
 • 1 ترابایت
  فضا
 • ترافیک نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • ندارد
  پشتیبان گیری
 • Raid 10
  رید هارد دیسک ها
 • پورت ۱ گیگابیت
  پهنای باند
 • ایران
  محل سرور