هاست ویندوز معمولی - اروپا

WEUB-1
 • فضای هاست
  50 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  5 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
WEUB-2
 • فضای هاست
  100 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  10 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
WEUB-3
 • فضای هاست
  500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  20 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
WEUB-4
 • فضای هاست
  نامحدود
 • ترافیک ماهیانه
  نامحدود
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
WEUB-5
 • فضای هاست
  نامحدود
 • ترافیک ماهیانه
  نامحدود
 • تعداد دامنه
  نامحدود
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه