هاست ویندوز ایران

WIR01
 • فضای هاست
  1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  80 گیگابایت
 • SSL رایگان
  دارد
 • دیتاسنتر
  پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
 • قدرت پردازش CPU (حداقل)
  3.2GHz
 • RAM (حداقل)
  32GB
 • RAID
  Raid 5
 • سرعت شبکه
  1گیگابیت
 • سیستم عامل
  Windows Server 2019
 • کنترل پنل
  Plesk
 • پشتیبانی از Asp
  دارد
 • پشتیبانی از PHP
  دارد
 • نسخه SQL Server
  2017/2019
 • تعداد بانک اطلاعاتی
  1 عدد
 • حجم بانک اطلاعاتی
  250MB
 • Park Domain
  نامحدود
 • تعداد دامنه
  یک عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • تعداد ایمیل
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  یک بار در هفته
WIR02
 • فضای هاست
  2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  90 گیگابایت
 • SSL رایگان
  دارد
 • دیتاسنتر
  پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
 • قدرت پردازش CPU (حداقل)
  3.2GHz
 • RAM (حداقل)
  32GB
 • RAID
  Raid 5
 • سرعت شبکه
  1گیگابیت
 • سیستم عامل
  Windows Server 2019
 • کنترل پنل
  Plesk
 • پشتیبانی از Asp
  دارد
 • پشتیبانی از PHP
  دارد
 • نسخه SQL Server
  2017/2019
 • تعداد بانک اطلاعاتی
  1 عدد
 • حجم بانک اطلاعاتی
  250MB
 • Park Domain
  نامحدود
 • تعداد دامنه
  یک عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • تعداد ایمیل
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  یک بار در هفته
WIR03
 • فضای هاست
  5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  100 گیگابایت
 • SSL رایگان
  دارد
 • دیتاسنتر
  پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
 • قدرت پردازش CPU (حداقل)
  3.2GHz
 • RAM (حداقل)
  32GB
 • RAID
  Raid 5
 • سرعت شبکه
  1گیگابیت
 • سیستم عامل
  Windows Server 2019
 • کنترل پنل
  Plesk
 • پشتیبانی از Asp
  دارد
 • پشتیبانی از PHP
  دارد
 • نسخه SQL Server
  2017/2019
 • تعداد بانک اطلاعاتی
  1 عدد
 • حجم بانک اطلاعاتی
  250MB
 • Park Domain
  نامحدود
 • تعداد دامنه
  یک عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • تعداد ایمیل
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  یک بار در هفته
WIR04
 • فضای هاست
  10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  نامحدود
 • SSL رایگان
  دارد
 • دیتاسنتر
  پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
 • قدرت پردازش CPU (حداقل)
  3.2GHz
 • RAM (حداقل)
  32GB
 • RAID
  Raid 5
 • سرعت شبکه
  1گیگابیت
 • سیستم عامل
  Windows Server 2019
 • کنترل پنل
  Plesk
 • پشتیبانی از Asp
  دارد
 • پشتیبانی از PHP
  دارد
 • نسخه SQL Server
  2017/2019
 • تعداد بانک اطلاعاتی
  1 عدد
 • حجم بانک اطلاعاتی
  250MB
 • Park Domain
  نامحدود
 • تعداد دامنه
  یک عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • تعداد ایمیل
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  یک بار در هفته