فضای پشتیبان (بکاپ) - ایران

IRBACK-1
 • فضا
  50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  ترافیک نامحدود
 • پشتیبان گیری
  ندارد
 • رید هارد دیسک ها
  Raid 10
 • پهنای باند
  پورت ۱ گیگابیت
 • محل سرور
  ایران
IRBACK-2
 • فضا
  200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  ترافیک نامحدود
 • پشتیبان گیری
  ندارد
 • رید هارد دیسک ها
  Raid 10
 • پهنای باند
  پورت ۱ گیگابیت
 • محل سرور
  ایران
IRBACK-3
 • فضا
  1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه
  ترافیک نامحدود
 • پشتیبان گیری
  ندارد
 • رید هارد دیسک ها
  Raid 10
 • پهنای باند
  پورت ۱ گیگابیت
 • محل سرور
  ایران