پشتیبانی سایت
 • Product 1

  RPPS - A

  • رفع مشکلات و خطاهای برنامه نویسی   بروز رسانی هسته نرم افزار وب سایت   بررسی و رفع مشکلات هاست و دامنه واعلام نیاز   تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   حذف یا افزودن ایمیل   بررسی و پیگیری امور فنی مربوط به نماد، درگاه بانکی و ..   پاسخگویی به سوالات و مشکلات در ساعات اداری   تعهد حداکثر مدت پاسخگویی به درخواست ها
   2 روز کاری


   رفع مشکلات ناشی از خطای اپراتور
   تا 3 نفر ساعت


   پاسخگویی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل از طریق تیکت   بهینه سازی محتوای قدیمی وب سایت   ورود اطلاعات و درج محتوای جدید   آموزش پرسنل جدید   تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت   تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات
   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی سئو   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی UI و UX   بهینه سازی سرعت و بازدهی وب سایت   تعداد وب سایت
   1 وب سایت
  فقط
  10,000,000 ریال
  سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  RPPS - B

  • رفع مشکلات و خطاهای برنامه نویسی   بروز رسانی هسته نرم افزار وب سایت   بررسی و رفع مشکلات هاست و دامنه واعلام نیاز   تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   حذف یا افزودن ایمیل   بررسی و پیگیری امور فنی مربوط به نماد، درگاه بانکی و ..   پاسخگویی به سوالات و مشکلات در ساعات اداری   تعهد حداکثر مدت پاسخگویی به درخواست ها
   1 روز کاری


   رفع مشکلات ناشی از خطای اپراتور
   تا 6 نفر ساعت


   پاسخگویی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل از طریق تیکت   بهینه سازی محتوای قدیمی وب سایت
   تا 4 محتوا


   ورود اطلاعات و درج محتوای جدید
   تا 4 محتوا


   آموزش پرسنل جدید
   1 نفر ساعت


   تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت   تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات
   هر 6 ماه
   (2 بار در سال)


   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی سئو   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی UI و UX   بهینه سازی سرعت و بازدهی وب سایت   تعداد وب سایت
   1 وب سایت
  فقط
  20,000,000 ریال
  سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  RPPS - C

  • رفع مشکلات و خطاهای برنامه نویسی   بروز رسانی هسته نرم افزار وب سایت   بررسی و رفع مشکلات هاست و دامنه واعلام نیاز   تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   حذف یا افزودن ایمیل   بررسی و پیگیری امور فنی مربوط به نماد، درگاه بانکی و ..   پاسخگویی به سوالات و مشکلات در ساعات اداری   تعهد حداکثر مدت پاسخگویی به درخواست ها
   12 ساعت کاری


   رفع مشکلات ناشی از خطای اپراتور
   تا 12 نفر ساعت


   پاسخگویی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل از طریق تیکت   بهینه سازی محتوای قدیمی وب سایت
   تا 8 محتوا


   ورود اطلاعات و درج محتوای جدید
   تا 8 محتوا


   آموزش پرسنل جدید
   2 نفر ساعت


   تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت   تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات
   هر 3 ماه
   (4 بار در سال)


   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی سئو   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی UI و UX   بهینه سازی سرعت و بازدهی وب سایت   تعداد وب سایت
   1 وب سایت
  فقط
  40,000,000 ریال
  سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  RPPS - D

  • رفع مشکلات و خطاهای برنامه نویسی   بروز رسانی هسته نرم افزار وب سایت   بررسی و رفع مشکلات هاست و دامنه واعلام نیاز   تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   حذف یا افزودن ایمیل   بررسی و پیگیری امور فنی مربوط به نماد، درگاه بانکی و ..   پاسخگویی به سوالات و مشکلات در ساعات اداری   تعهد حداکثر مدت پاسخگویی به درخواست ها
   6 ساعت کاری


   رفع مشکلات ناشی از خطای اپراتور
   تا 24 نفر ساعت


   پاسخگویی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل از طریق تیکت   بهینه سازی محتوای قدیمی وب سایت
   تا 16 محتوا


   ورود اطلاعات و درج محتوای جدید
   تا 16 محتوا


   آموزش پرسنل جدید
   4 نفر ساعت


   تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت   تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات
   هر ماه
   (12 بار در سال)


   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی سئو   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی UI و UX   بهینه سازی سرعت و بازدهی وب سایت   تعداد وب سایت
   1 وب سایت
  فقط
  80,000,000 ریال
  سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  RPPS - E

  • رفع مشکلات و خطاهای برنامه نویسی   بروز رسانی هسته نرم افزار وب سایت   بررسی و رفع مشکلات هاست و دامنه واعلام نیاز   تغییر و ارسال رمزهای عبور فراموش شده   حذف یا افزودن ایمیل   بررسی و پیگیری امور فنی مربوط به نماد، درگاه بانکی و ..   پاسخگویی به سوالات و مشکلات در ساعات اداری   تعهد حداکثر مدت پاسخگویی به درخواست ها
   2 ساعت کاری


   رفع مشکلات ناشی از خطای اپراتور
   تا 48 نفر ساعت


   پاسخگویی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل از طریق تیکت   بهینه سازی محتوای قدیمی وب سایت
   تا 32 محتوا


   ورود اطلاعات و درج محتوای جدید
   تا 32 محتوا


   آموزش پرسنل جدید
   8 نفر ساعت


   تامین امنیت و مانیتورینگ امنیتی وب سایت   تهیه پشتیبان از فایل ها و اطلاعات
   هر هفته
   (56 بار در سال)


   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی سئو   بررسی وب سایت و مشاوره بهینه سازی UI و UX   بهینه سازی سرعت و بازدهی وب سایت   تعداد وب سایت
   1 وب سایت
  فقط
  160,000,000 ریال
  سالیانه
  سفارش دهید