هاست لینوکس - اروپا

LEUB-2
 • فضای هاست
  500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  20 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LEUB-3
 • فضای هاست
  1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  30 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LEUB-4
 • فضای هاست
  2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  40 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LEUB-5
 • فضای هاست
  5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  80 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LEUB-6
 • فضای هاست
  10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  100 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه
LEUB-7
 • فضای هاست
  20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  500 گیگابایت
 • تعداد دامنه
  1 عدد
 • تعداد زیردامنه
  نامحدود
 • بکاپ گیری
  به صورت ماهیانه