هاست سازمانی

LOHIR-1
 • فضای هاست
  5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  25 گیگابایت
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  5 درصد
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت
LOHIR-2
 • فضای هاست
  10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  50 گیگابایت
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  5 درصد
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت
LOHIR-3
 • فضای هاست
  20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه
  100 گیگابایت
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  5 درصد
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت
LOHIR-4
 • فضای هاست
  نامحدود
 • ترافیک ماهیانه
  نامحدود
 • میزان مجاز استفاده از منابع سرور
  5 درصد
 • محل سرور
  پارس آنلاین/افرانت