پیام Domain pending validation در Poonehmedia پرینت

  • 47

تایید درخواست های فعال سازی دامنه com , net:
برای تکمیل فرآیند ثبت دامنه پس از انتخاب دامنه مورد نظر، برای شما از طرف Poonehmedia ایمیلی ارسال می گردد که شما باید ان را تایید کنید.
در صورتیکه این ایمل را تایید نکنید ، بعد از وارد کردن ادرس سایت اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

Poonehmedia

domain.com pending validation

The registrant details fordoomain.com have not been validated yet, if you are the registrant please check your e-mail for instructions on how to validate and activate your domain.

Poonehmedia

 

لطفا بعد از ثبت دامنه  inbox و spam ایمیل خود را بررسی کنید.ایمیل عنوانی شبیه عکس زیر دارد:
 
Email 1 ایمیل تایید رسلو (resello)
 
ایمیل خود را باز کنید و بر روی لینک ان کلیک نمایید.
 
resello2 ایمیل تایید رسلو (resello)
در صفحه باز شده فرم را به ترتیب مانند نمونه تکمیل و بر روی Submit کلیک کنید.
 
resello3 582x1024 ایمیل تایید رسلو (resello)
 
در پایان به شما پیغام تشکر نمایش داده خواهد شد.


بعد از تایید این ایمیل و تنظیم DNS ها سایت شما از سرور بارگذاری می شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت