انتقال دامنه از پونه مدیا به سایرین پرینت

  • 23

جهت انتقال دامنه از پونه مدیا نیاز به دریافت کد انتقال یا EPP دامنه می باشد که باید طبق راهنمای زیر عمل نمایید:
1. از منوی دامنه های وارد زیر منوی دامنه های من شوید.
انتقال دامنه از پونه مدیا

2. لیست دامنه های موجود در پنل خود را مشاهده می کنید.
طبق راهنمای زیر عمل نموده و وارد قسمت مربوط به مدیریت دامنه که قصد انتقال آن را دارید، شوید.

انتقال دامنه از پونه مدیا
3. در صفحه مربوطه از پنل سمت راست، گزینه دریافت کد انتقال یا EPP دامنه را انتخاب نمایید.

انتقال دامنه از پونه مدیا

4. کد EPP جهت انتقال به دیگر مراکز ثبت دامنه در این مرحله در اختیار شما قرار میگیرد.

انتقال دامنه از پونه مدیا

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت