فضای پشتیبان

RPP-Backup15

15 گیگابایت حجم


ترافیک نامحدود


Raid 10


پورت 1 گیگابیت


RPP-Backup200

200 گیگابایت حجم


ترافیک نامحدود


Raid 10


پورت 1 گیگابیت


RPP-Backup3000

3 ترابایت حجم


ترافیک نامحدود


Raid 10


پورت 1 گیگابیت


RPP-Backup50

50 گیگابایت حجم


ترافیک نامحدود


Raid 10


پورت 1 گیگابیت