هاست پیشرفته جوملا (پهنای باند نامحدود)

مناسب برای کلیه سیستم های مدیریت محتوا - جوملا، وردپرس، دروپال، ووکامرس، مجنتو، پرستاشاپ و ...

LIRJE-1
 • 2 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • 1 عدد
  تعداد پایگاه داده
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • ایران
  موقعیت سرور
LIRJE-2
 • 5 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • 1 عدد
  تعداد پایگاه داده
 • 20 عدد
  اکانت ایمیل
 • ایران
  موقعیت سرور
LIRJE-3
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • 1 عدد
  تعداد پایگاه داده
 • 30 عدد
  اکانت ایمیل
 • ایران
  موقعیت سرور
LIRJE-4
 • 30 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • 2 عدد
  تعداد پایگاه داده
 • 50 عدد
  اکانت ایمیل
 • ایران
  موقعیت سرور
LIRJE-5
 • 50 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1 عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • 2 عدد
  تعداد پایگاه داده
 • 100 عدد
  اکانت ایمیل
 • ایران
  موقعیت سرور