هاست ویندوز ایران

WIR01
 • 1 گیگابایت
  فضای هاست
 • 80 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • دارد
  SSL رایگان
 • پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
  دیتاسنتر
 • 3.2GHz
  قدرت پردازش CPU (حداقل)
 • 32GB
  RAM (حداقل)
 • Raid 5
  RAID
 • 1گیگابیت
  سرعت شبکه
 • Windows Server 2019
  سیستم عامل
 • Plesk
  کنترل پنل
 • دارد
  پشتیبانی از Asp
 • دارد
  پشتیبانی از PHP
 • 2017/2019
  نسخه SQL Server
 • 1 عدد
  تعداد بانک اطلاعاتی
 • 250MB
  حجم بانک اطلاعاتی
 • نامحدود
  Park Domain
 • یک عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • یک بار در هفته
  بکاپ گیری
WIR02
 • 2 گیگابایت
  فضای هاست
 • 90 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • دارد
  SSL رایگان
 • پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
  دیتاسنتر
 • 3.2GHz
  قدرت پردازش CPU (حداقل)
 • 32GB
  RAM (حداقل)
 • Raid 5
  RAID
 • 1گیگابیت
  سرعت شبکه
 • Windows Server 2019
  سیستم عامل
 • Plesk
  کنترل پنل
 • دارد
  پشتیبانی از Asp
 • دارد
  پشتیبانی از PHP
 • 2017/2019
  نسخه SQL Server
 • 1 عدد
  تعداد بانک اطلاعاتی
 • 250MB
  حجم بانک اطلاعاتی
 • نامحدود
  Park Domain
 • یک عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • یک بار در هفته
  بکاپ گیری
WIR03
 • 5 گیگابایت
  فضای هاست
 • 100 گیگابایت
  ترافیک ماهیانه
 • دارد
  SSL رایگان
 • پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
  دیتاسنتر
 • 3.2GHz
  قدرت پردازش CPU (حداقل)
 • 32GB
  RAM (حداقل)
 • Raid 5
  RAID
 • 1گیگابیت
  سرعت شبکه
 • Windows Server 2019
  سیستم عامل
 • Plesk
  کنترل پنل
 • دارد
  پشتیبانی از Asp
 • دارد
  پشتیبانی از PHP
 • 2017/2019
  نسخه SQL Server
 • 1 عدد
  تعداد بانک اطلاعاتی
 • 250MB
  حجم بانک اطلاعاتی
 • نامحدود
  Park Domain
 • یک عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • یک بار در هفته
  بکاپ گیری
WIR04
 • 10 گیگابایت
  فضای هاست
 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • دارد
  SSL رایگان
 • پارس آنلاین/تبیان/زیرساخت
  دیتاسنتر
 • 3.2GHz
  قدرت پردازش CPU (حداقل)
 • 32GB
  RAM (حداقل)
 • Raid 5
  RAID
 • 1گیگابیت
  سرعت شبکه
 • Windows Server 2019
  سیستم عامل
 • Plesk
  کنترل پنل
 • دارد
  پشتیبانی از Asp
 • دارد
  پشتیبانی از PHP
 • 2017/2019
  نسخه SQL Server
 • 1 عدد
  تعداد بانک اطلاعاتی
 • 250MB
  حجم بانک اطلاعاتی
 • نامحدود
  Park Domain
 • یک عدد
  تعداد دامنه
 • نامحدود
  تعداد زیردامنه
 • نامحدود
  تعداد ایمیل
 • یک بار در هفته
  بکاپ گیری