مقالات

 افزودن وجه

شما می توانید جهت افزودن وجه در پورتال مشتریان پونه مدیا به روش زیر اقدام نمایید:1) ابتدا به...

 ایجاد حساب های فرعی

شما می توانید برای یکی از کاربران و یا کارمندان خود حساب فرعی ایجاد کنید تا بتواند به قسمت تیکت...